Kontakt z organizatorami wolontariatu PGE Narodowym

Informacje dotyczące wolontariatu możesz uzyskać u swojego koordynatora wolontariatu przed rozpoczęciem aktywności oraz w trakcie odpraw dla wolontariuszy.

Na co dzień możesz dowiedzieć się o planowanych wydarzeniach z udziałem wolontariuszy w Centrum Wolontariatu. W roku 2017 rolę operatora wolontariatu na PGE Narodowym pełni:

Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
tel. 22 635 27 73