Poradnik dla wolontariusza

Wolontariat na PGE Narodowym to wsparcie oferowane zarówno organizatorom wydarzeń jak gościom odwiedzającym arenę. 

Wolontariat w swojej definicji to bezpłatna, świadoma i dobrowolna pomoc innym. W takim też duchu budujemy nasz wolontariat. Jest to oferta dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć wydarzenia organizowane na PGE Narodowym. Są to zarówno imprezy sportowe jak i kulturalne, adresowane do różnych odbiorców.

Wolontariat na PGE Narodowym opiera się na zasadach szacunku, tolerancji i współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie maksymalnej satysfakcji wśród gości odwiedzających PGE Narodowy.

Nasza oferta udziału w wolontariacie adresowana jest w znakomitej większości do osób pełnoletnich - studentów, osób pracujących, emerytów. Dysponujemy także ograniczoną liczbą ciekawych ofert prac dla zorganizowanych grup wolontariuszy - młodzieży, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia.

Chociaż działalność wolontariuszy w swojej definicji zakłada m.in. bezpłatność świadczonej pomocy, warto uświadomić sobie jak wiele „profitów” można uzyskać przyłączając się do nas. Udział w wolontariacie na PGE Narodowym dla wolontariuszy to okazja do zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, poznanie nowych ludzi i wspaniałych sportowców,  to okazja do zmierzenia się z wyzwaniem jakim jest rzetelna pomoc gościom odwiedzającym stadion.

Wolontariat to wreszcie okazja do brania udziału w przygotowaniach i przebiegu największych wydarzeń sportowych w Polsce. To doświadczenie może być bezcenne dla wielu ochotników, którzy będą mogli zdobyte umiejętności wykorzystać w sowim życiu prywatnym i zawodowym.