Organizacja pracy wolontariuszy - zasady i regulaminy

Bądź współorganizatorem i współgospodarzem wydarzeń na stadionie

Będąc wolontariuszem masz prawo do pełnego uczestnictwa w pracach przewidzianych na Twoim stanowisku pracy. Bierzesz za nie odpowiedzialność ale również masz prawo, w ograniczonym zakresie, do współdecydowania o jego organizacji i przebiegu.

Ważne jest abyś, zgłaszał koordynatorowi wolontariatu swoje uwagi, sugestie dotyczące organizacji pracy, pomysły, które mogą ja usprawnić.

Po zakończeniu pracy w czasie spotkań w grupie wolontariuszy masz prawoi podsumować jej przebieg. Jest to właśnie czas refleksji i rozmowy nt. co i jak warto zorganizować w czasie następnego wolontariatu.

Bądź współgospodarzem wydarzeń na PGE Narodowym. Masz uwagi i pomysły - dziel się nimi ze swoimi współpracownikami, organizatorami i koordynatorem wolontariatu.

Przed każdym wydarzeniem z udziałem wolontariuszy, odbywa się doprawa ochotników – czas rozplanowania bieżących działań na obiekcie – to także dobry moment na analizę dotychczasowych działań.

Czego nie możesz robić w czasie wolontariatu

Zakres Twoich obowiązków został ściśle określony na etapie planowania pracy. 

Nie powinieneś bez zgody koordynatora lub uprawnionej osoby z Komitetu Organizacyjnego podejmować żadnych innych działań.

Nie powinieneś również samowolnie oddalać się od Twojego miejsca pracy  - może to zdezorganizować działania Twojej grupy.

Pod żadnym pozorem nie możesz jako wolontariusz palić tytoniu, używać środków odurzających, pić alkoholu. 

Jeśli się spóźnisz / nie przyjdziesz – kogo powiadomić

W sytuacji kiedy nie będziesz mógł przyjść do pracy lub spóźnisz się – poinformuj telefonicznie o tym fakcie swojego koordynatora. Jeśli nie będziesz mógł się do niego dodzwonić, skontaktuj się z jednym z wolontariuszy z Twojego zespołu. Warto zatem wcześniej wymienić się numerami telefonów.

Gdzie możesz odpocząć w czasie pracy

Na terenie PGE Narodowego w trakcie zawodów wydzielone jest specjalne miejsce – Centrum Wolontariatu, strefa do odpoczynku dla wolontariuszy. 

Możesz w nich zjeść posiłek, napić się napojów, lub po prostu w odosobnieniu odpocząć.

Pamiętałaby wybierając się na odpoczynek powiadomić o tym koordynatora i uzyskać jego zgodę.

Zwracaj uwagę na zachowanie wynikające z różnic kulturowych i obyczajowych uczestników zawodów
Jest to bardzo ważny element kontaktów międzyludzkich. Jeśli znajdziesz się w nowej dla ciebie sytuacji, z którą nie będziesz mógł sobie poradzić - przeproś i oddal się. Nigdy nie próbuj zmieniać sposobu zachowania, osób wywodzących się z innych krajów i środowisk. 

Unikaj konfrontacji, sytuacji dwuznacznych.

Oddal się w bezpieczne miejsce lub poproś o pomoc innych wolontariuszy lub organizatorów zawodów.

W relacjach z gośćmi nie prowokuj do zachowań mogących pobudzać ich sferę uczuciową. 

Wspieraj innych wolontariuszy – udział w zawodach to nasza wspólna sprawa: pomagaj, podpowiadaj i reaguj na niedociągnięcia innych wolontariuszy

Wokół Ciebie mogą pracować wolontariusze, dla których  zawody są pierwszym doświadczeniem z wolontariatem. 

Mogą mieć obawy i wątpliwości dotyczące swojej pracy i sposobu jej wykonywania. Pomagaj im w takich sytuacjach! Dobre słowo, uśmiech, szczere pytanie o pomoc, mogą być dla nich bardzo cenne i dodać otuchy do pracy.

Wśród wolontariuszy są też osoby niepełnoletnie – to ważne abyś był dla nich wzorem postępowania i odpowiedzialności jak również starszym bratem lub siostrą, na pomoc, których mogą zawsze liczyć.

Jeśli widzisz, że praca wolontariusza nie jest realizowana zgodnie z założeniami i wspólnymi ustaleniami - zwróć na to uwagę. Wydarzenia na PGE Narodowym, w których uczestniczymy są dla nas wszystkich w tym czasie „dobrem najwyższym” i wszyscy powinniśmy dokładać wszelkich starań aby przebiegały prawidłowo.  

Chcesz odejść na przerwę, lunch, do toalety – informuj o tym koordynatora i innych wolontariuszy pracujących bezpośrednio z Tobą

Za każdym razem kiedy chcesz opuścić swoje stanowisko pracy aby skorzystać z toalety lub chwile odpocząć, pytaj i informuj o tym Twojego koordynatora wolontariatu. Niedopuszczalne jest opuszczenie stanowiska pracy bez jego zgody. Może to mieć wpływ na bezpieczeństwo przebiegu zawodów, a także może je zdezorganizować. 

Pamiętaj - nie zostawiaj stanowiska pracy bez nadzoru!

Chcesz zrezygnować, rozczarowałeś się pracą – porozmawiaj z koordynatorem, w Centrum Wolontariatu

Każdy z nas może mieć chwile słabości, zwątpienia rezygnacji. Wolontariusz w czasie swojej służby również jest na to narażony. Jeśli odczuwasz taki stan, nosisz się z zamiarem rezygnacji, jesteś rozczarowany przebiegiem wolontariatu – poinformuj o tym twojego koordynatora. Służy on pomocą w przezwyciężeniu tego stanu, wskaże osobę, która może Ci pomóc w sposób profesjonalny – skontaktuje z psychologiem, organizatorami zawodów.

Jeśli jednak podejmiesz decyzję o rezygnacji z udziału w wolontariacie – nie rób tego „po angielsku”, nie znikaj bez słowa i „bezszelestnie”. Powiadom o tym koordynatora. Dzięki temu będzie on miał czas na znalezienie zastępstwa na Twoje miejsce.

Alkohol, używki, nikotyna – ich stosowanie jest zabronione lub ograniczone

Są to artykuły, których używanie i stosowanie w czasie wolontariatu na PGE Narodowym jest zabronione lub ograniczone. 

Nie mogą robić: obsługa zawodów oraz wolontariusze. Jeśli jesteś jednak osobą, która uzależniona jest np. od tytoniu, możesz go palić tylko w miejscach do tego wydzielonych i w ustalonym z koordynatorem czasie. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź ich lokalizację,  aby później nie tracić czasu na ich szukanie.