Pomoc i wsparcie dla wolontariuszy

Jakiej pomocy i wsparcia możesz oczekiwać jako wolontariusz PGE Narodowego

Na co dzień pomocą służy Ci koordynator wolontariatu odpowiedzialny za daną pracę. 

Do niego możesz zwracać się z kłopotami, trudnościami jak również z uwagami dotyczącymi organizacji Twojej pracy. Koordynator może zdecydować o chwili odpoczynku dla Ciebie, ułatwieniu Ci kontaktu ze specjalistami np. psychologiem, lekarzem.

Jeśli ktoś prosi Cię o informację i wsparcie, a Ty nie wiesz jak pomóc – co robić?

Przede wszystkim kieruj taką osobę do koordynatora / lidera wolontariatu lub kierownika odcinka (specjalne osoby z obsługi informacyjnej obiektu)

Są to osoby, które posiadają bieżące informacje o przebiegu zawodów, usytuowaniu i rozplanowaniu obiektów, itp. W sytuacji kiedy dziennikarz poprosi Cię o wywiad lub komentarz do jakiegoś wydarzenia – pamiętaj, że jedynie służby prasowe PGE Narodowego mają do tego prawo. W takich sytuacjach kieruj dziennikarzy do punktu prasowego, który znajduje się na obiekcie. 

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla wolontariuszy oraz uczestników

Twoja szybka i pewna reakcja na sytuację, w której może dojść do narażenia zdrowia uczestnika – może zdecydować o jego zdrowiu i bezpieczeństwie. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji – powiadom najbliższe służby medyczne (są one obecne w oznaczonych punktach medycznych i w postaci ruchomych patroli medycznych), a do momentu ich przybycia postępuj zgodnie z zasadami zachowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

O ile nie znasz tych zasad, zwróć się do najbliższego otoczenia o pomoc. Pamiętaj aby nie wykonywać czynności, które wykraczają poza zakres Twoich kompetencji oraz umiejętności.

Przede wszystkim otocz osobę potrzebująca pomocy swoją opieka i zaalarmuj właściwe służby medyczne ubrane na czerwono i porządkowe ubrane na żółto.