Zachowanie bezpieczeństwa

W jakie części PGE Narodowego możesz wchodzić – strefy dostępu

Wolontariusze na terenie stadionu poruszają się z widocznym identyfikatorem. Identyfikator ma w swoim druku oznaczone tzw. strefy dostępu, które określają 

w jakie miejsca możesz wejść. Są to miejsca ściśle związane z czynnościami, do których jesteś przypisany jako wolontariusz. Ze względów bezpieczeństwa dla zawodników i gości Igrzysk, dostęp do niektórych stref jest niemożliwy. O szczegóły pytaj zawsze służby ochrony na obiektach.

Widzisz zagrożenie – co robić jak reagować

W takich sytuacjach masz obowiązek zgłosić ten fakt do organizatorów zawodów. Może to być koordynator wolontariatu, służby ochrony lub medyczne. 

Nie podejmuj sam na własną rękę prób rozwiązania takiej sytuacji – może to być niebezpieczne dla Ciebie i dla gości na stadionie.

Zapoznaj się z mapą obiektu i zasadami poruszania się nim

Aby sprawnie poruszać się po PGE Narodowym, na którym będziesz pełnił służbę wolontariacką – zapoznaj się z jego topografią.  

Sprawniej będziesz się po nim poruszać oraz będziesz się czuł pewniej w czasie pracy, wiedząc gdzie jesteś ulokowany na wypadek gdybyś się zagubił. 

Mapa obiektu zawsze będzie udostepniana wolontariuszom przed rozpoczęciem zawodów. 

Wracasz do domu wieczorem – zachowaj ostrożność, poruszaj się w grupie wolontariuszy

Część zawodów oraz imprez towarzyszących kończy się późnym wieczorem. Wracając do domu lub miejsca zakwaterowania poruszaj się w grupie. Unikaj miejsc nieoświetlonych i odosobnionych. Jeśli jesteś osoba niepełnoletnią i mieszkasz w Warszawie – poproś rodziców, starsze rodzeństwo lub przyjaciół aby przyjechali po Ciebie i razem wracajcie do domu.

W pobliżustadionu, mogą gromadzić się grupki młodzieży szukającej pretekstu do rozboju i awantur. Unikaj kontaktu z nimi i nie prowokuj ich swoim zachowaniem oraz postawą. Jeśli masz obawy o swoje bezpieczeństwo w powrocie do domu, poproś koordynatora wolontariuszy o pomoc.