Sylwetki wolontariuszy

Sara, uczennica liceum, mieszkanka Warszawy

Jacek, uczeń liceum, mieszkaniec Warszawy

Marta: uczennica gimnazjum, mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego