Prawo a wolontariat

Wolontariat na PGE Narodowym jest organizowany wg. obowiązujących zasad prawnych. Głównymi wartościami wolontariatu, które nie są ujęte w ramy prawne, są zaufanie, dobrowolność, gotowość pomocy drugiemu człowiekowi – tego nie da się określić ustawo ani zawrzeć w żadnych kodeksach.

Z drugiej zaś strony niezbędne są też regulacje formalne, które precyzują i ułatwiają współpracę pomiędzy wolontariuszem, a korzystającym z jego pomocy.

Z tego względu wszyscy nasi wolontariusze  będą na czas swojej pracy mieli zapewnione:
  • ubezpieczenie o następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  • z każdym z wolontariuszy zawarte zostanie porozumienie o współpracy (umowę wolontariacką), która określać będzie jego zakres prac, przywileje oraz obowiązki;
  • gwarantujemy bezpieczne i higieniczne warunki realizacji swoich działań. 
Dbając o bezpieczeństwo ochotników oraz w trosce o ich właściwe przygotowanie do wykonywanych zadań, zapewniamy im odpowiednie przeszkolenie, instruktarze oraz zapoznanie z zasadami właściwego wykonania pracy. W każdej chwili możecie tez liczyć na wsparcie koordynatora wolontariatu, który pomoże odnaleźć się w trudnych sytuacjach.